Májoví výhercovia

V májovej súťaži sme sa pýtali na dentálne pomôcky spomínané v našich videách vytvorených pri príležitosti tohoročného Týždňa voňavého dychu. Dostali sme mnoho správnych odpovedí, za ktoré vám veľmi pekne ďakujeme.

Tento mesiac sme vyžrebovali:

 • Máriu R. z Bratislavy
 • Annu S. z Čakajoviec
 • Petru J. z Trnavy

Výhercom srdečne gratulujeme a posielame víťazný balíček plný produktov pre zdravý úsmev.

Prajeme vám krásny a slnečný jún! ;)


 

Vyhodnotenie aprílovej súťaže

Ďakujeme vám všetkým za vaše odpovede. Musíme povedať, že otázka bola asi veľmi jednoduchá, keďže nám prišlo toľko správnych odpovedí... A z nich sme vyžrebovali 3 výhercov, tento mesiac samé výherkyne:

 • Alexanda S., Malé Trakany
 • Alena D.,Bratislava
 • Mária K., Stará Bystrica
Víťazkám gratulujeme, zasielame balíčky dentálnej hygieny a vám ostatným držíme palce v ďalšej súťaži a prajeme krásny máj, lásky čas ;)
 Vyhodnotenie marcovej súťaže

Ďakujeme vám všetkým za zaslané fotografie, váš záujem nás nesmierne potešil. Marcová fotosúťaž má preto až 4 víťazov, kedže sme sa nevedeli zhodnúť...

Sú nimi : 

 • Jana Kabinová, Bratislava
 • Tomas Paluch, Bratislava 
 • Korcová Jana, Banská Bystrica
 • Terézia Lacková, Krupina 

Výhercom gratulujeme a vám ostatným prajeme veľa šťastia v augustovej súťaži! :)Súťaž

Tento mesiac pripravujeme súťaž v spolupráci s Pricemania.sk.DECEMBROVÁ SÚŤAŽ

Výhercom sme poslali e-mail. Pre istotu si skontrolujte aj SPAM. Ak ste nevyhrali, nezúfajte a zapojte sa do novej súťaže.

Tento štatút ustanovuje záväzné podmienky a pravidlá súťaže s názvom "súťaž o 100 CURAPROX tričiek" organizovanou spoločnosťou CURADEN Slovakia s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava.

I. Základné ustanovenia

1. Cieľom súťaže "súťaž o 100 CURAPROX tričiek" (ďalej len „súťaž“) je osloviť každého zákazníka, ktorý sa pri nákupe v ktorejkoľvek CURAPROX predajni zapojí do súťaže o jedno zo 100 tričiek a to po vyplnení svojich kontaktných údajov na súťažnú kartičku a po jej vhodení do miesta na to určeného.

2. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splnila všetky podmienky stanovené týmto štatútom a ktorá čitateľne vypíše svoje kontaktné údaje na súťažnú kartičku a vhodí ich do miesta na to určeného. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom.

4. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora a technického zabezpečovateľa súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

II. Organizátor a technické zabezpečenie súťaže

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 35 948 213, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 37025/B.

III. Priebeh súťaže

1. Súťaž prebieha od 30. 11. 2014 do 31. 12. 2014. Do súťaže sú zapojené nasledovné prevádzky: CURAPROX predajný stánok, Aupark Shopping Park, Einsteinova 18, Bratislava CURAPROX predajný stánok, Bory Mall, Lamač, Bratislava

CURAPROX predajňa, Obchodná 11, Bratislava
CURAPROX predajný stánok, Avion Shopping Park, Ivánska cesta 16, Bratislava CURAPROX predajný stánok, Stomatologická klinika, Heydukova ul., Bratislava CURAPROX predajný stánok, OC Mlyny, Štefániková trieda 61, Nitra
CURAPROX predajný stánok, Aupark Shopping Park, Veľká okružná 2733/59, Žilina CURAPROX predajný stánok, SC Europa, Na Troskách 25, Banská Bystrica CURAPROX predajný stánok, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, Košice CURAPROX predajňa, OD Tesco, Belá 6469, Trenčín

2. Do súťaže budú zaradené všetky čitateľne vyplnené súťažné kartičky. Kartičku obdrží každý zákazník, ktorý nakúpi v hociktorej predajni v čase od 30. novembra do 31. decembra 2014. K jednému nákupu je vyplnená vždy jedna kartička.. Do súťaže sa môžu zákazníci opakovane zapájať pri každom ďalšom nákupe.

IV. Prihlasovanie a účasť v súťaži

1. Súťažiaci sa do súťaže prihlasujú prostredníctvom vyplnenia súťažnej kartičky, v ktorej vypíšu svoje kontaktné údaje.

2. Do súťaže je zapojený každý súťažiaci, ktorý čitateľne vyplní súťažnú kartičku a vhodí ju do miesta na to určeného.

3. Nekompletne a nečitateľne vyplnené kartičky, ktoré nebudú spĺňať podmienky tohto štatútu, budú zo súťaže organizátorom vyradené.

V. Ceny a vyhodnotenie súťaže

1. Cenou súťaže je 100 tričiek pre 100 vyžrebovaných súťažiacich. Žrebuje sa vždy 10 výhercov na každom predajnom mieste. Výhercov budeme kontaktovať a výhru si môžu prísť prevziať na predajné miesto, kde vyhrali.

2. Výhercov budeme kontaktovať e-mailom.

VI. Propagácia súťaže

1. Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať od 30. 11. do 31. 12. 2014 na www.zdravedasna.sk, na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, Instagram a Google Plus.

VII. Osobitné ustanovenia

1. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom organizátora alebo technického zabezpečovateľa súťaže alebo im blízka osoba, ktorá je zo súťaže automaticky vylúčená, výhercom sa stáva nasledujúci vyžrebovaný súťažiaci.

2. Prihlásením sa do súťaže udeľuje prihlasujúca sa osoba v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracovaním jeho kontaktných údajov, s ich zaradením do databázy organizátora za účelom uskutočňovania marketingových akcií a ponuky tovaru a služieb, a to až do písomného odvolania tohto súhlasu, minimálne však do 31. 12. 2015.

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí organizátor súťaže. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenami a ich využitím.

4. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže alebo akýchkoľvek nárokov súvisiacich s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora súťaže.

5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá súťaže, prípadne súťaž prerušiť, odložiť alebo predĺžiť.Novembrová súťaž

Novembrová súťažná otázka sa týkala našich zubných pást. Pýtali sme sa, či viete aký je rozdiel medzi zubnou pastou Enzycal a Enzycal zero?

Správna odpoveď: Zubná pasta Enzycal zero neobsahuje fluorid.

Výhercovia:
 • Natália Jeleneková, Piešťany
 • Elena Horáčková, Sereď
 • Peter Gážik, Valaská Belá
 
Výhercom gratuluje a posielame výherný balíček dentálnej hygieny Curaprox.
 Októbrová súťaž

Ďakujeme všetkým za vyplnenie nášho dotazníka a gratulujeme výhercom! Balíčky našich produktov už sú na ceste ;) 

Vyžrebovaní:

 • Zuzana Veselovská, Bratislava
 • Katarína Hugyárová, Trenčianska Turná
 • Valerio Murgia, Komárno

Blahoželáme!

 


Septembrová súťaž

Ešte raz ďakujeme všetkým za vyplnenie a výhercom gratulujeme a posielame balíčky produktov Curaprox :)

Výhercovia:

 • Veronika Štrofova, Ružomberok
 • Jaroslava Hudakova, Bratislava
 • František Skladaný, Heľpa 

 Gratulujeme!

 Vyhodnotenie augustovej súťaže 

V auguste ste nám posielali fotky z dovoleniek s vašimi obľúbenými CURAPROX produktami. Za všetky ďakujeme a výhru posielame vyžrebovaným:

 • Kristina Lipovska, Bratislava
 • Martina Rybanska, Topoľčany
 • Jana Kabinová, Bratislava 

 Srdečne gratulujeme!Vyhodnotenie júlovej súťaže

V júlovej súťaži sme sa vás pýtali, kde najčastejšie nakupujete, zapojiť ste sa mohli vyplnením dotazníka.

Výhercovia: 

 • Dominika Gaherová, Skačany
 • Dušana Vykoukalová, Belža
 • Zuzana Solejová, Košice

Gratulujeme a posielame balíčky dentálnej hygieny Curaprox :)

 Vyhodnotenie súťaže #usmievajsa na Instagrame 

V prvých dvoch júnových týždňoch sme si pre vás pripravili súťaž na sociálnej sieti Instagram a chceli sme, aby ste sa na nás usmiali. Výber bol naozaj ťažký, prihliadali sme na kreativitu a vizuálny dojem. 

A tu sú výhercovia:

 • justkattka
 • tereeez_b
 • masagabosova

Gratulujeme Vám! Prosím, pošlite nám svoju adresu a telefónne číslo na curaproxlover@curaprox.sk , aby sme Vám mohli poslať balíčky dentálnej hygieny Curaprox. Dúfame, že sa usmievate :)

*Ďalšiu súťaž pre vás vyhlásime 1.júla. Júnová súťaž #usmievajsa

Máme radi Instagram, aj preto sme sa rozhodli uskutočniť v júni súťaž na tejto sociálnej sieti. Zapojiť sa môže každý, veď ide leto, a okrem toho vieme aspoň o 5460 dôvodoch na radosť :)

Je to jednoduché:

 • postni na Instagram fotku seba alebo niekoho iného, ako sa smeje
 • pridaj hashtag #usmievajsa
 • označ na fotke @curaproxsk

Súťaž trvá prvé dva júnové týždne, potom ju vyhodnotíme a vyberieme 3 výhercov. Všetky podrobnosti nájdeš v pravidlách, tak si ich prečítaj, aby nedošlo k omylom. Držíme palce a tešíme sa na úsmevy :)

Pravidlá:

 1. Súťažiaci sa zapojí zverejnením fotky na Instagrame, na ktorej sa on alebo niekto iný usmieva, použije pritom hashtag #usmievajsa a pridá do popisu @curaproxsk alebo označí na fotke.
 2. Súťažiaci sa môže zapojiť len raz. V prípade viacnásobného zapojenia nebude súťažiaci zaradený do hodnotenia.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splnila všetky podmienky stanovené týmto štatútom.
 4. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.
 5. Súťaž trvá od 2. do15. júna 2014. Vyhodnotenie bude uverejnené v utorok 17. júna 2014.
 6. Výhercov budeme vyberať podľa toho, kto pošle najzaujímavejšiu a najkrajšiu fotku. Bude sa hodnotiť jej kvalita aj nápad. Porota bude pozostávať zo zamestnancov CURADEN Slovakia, s.r.o. /CuraproxSlovensko/. Na Instagrame budeme výhercov aj kontaktovať. Mená výhercov zverejníme na našom webe na adrese http://www.zdravedasna.sk/sutaz.
 7. Aby súťažiaci moholvyhrať, musí okrem odovzdanej fotky s hashtagom #usmievajsa aoznačením @curaproxsk sledovať aj náš účet na Instagrame.
 8. Vyberieme 3 výhercov a výhru dostane každý výherca rovnakú. Pôjde o balíček produktov dentálnej hygieny snovými edíciami zubných kefiek Curaprox – Hawaii a Copacabana.
 9. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora a technického zabezpečovateľa súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
 10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá súťaže, prípadne súťaž prerušiť, odložiť alebo predĺžiť.Vyhodnotenie májovej súťaže

V máji sme vyskúšali súťaž pomocou vyplnenia dotazníka a ďakujeme každému, kto sa zapojil. Výsledky spracujeme a tiež zverejníme, samozrejme anonymne :)

Keďže sa vás zapojilo naozaj veľa, rozhodli sme sa udeliť výhru až 5 z vás.

Výhercovia:

 • Veronika Procházková, Trenčín
 • Katarína Očková, Rajec
 • Lucia Husivargová, Vranov nad Topľou
 • Miroslav Martinko, Poprad
 • Tatiana Kubicová, Hruštín

Gratulujeme a posielame balíčky dentálnej hygieny Curaprox :)

 

Štatút a pravidlá súťaže:

1) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.
2) Súťažiaci sa zapojí do súťaže vyplnením dotazníka.
3) Súťaž trvá od vyhlásenia nového kola súťaže prvý pracovný deň v mesiaci a končí posledný deň v mesiaci. Opakuje sa pravidelne každý mesiac.
4) Vyhlásenie výhercov bude vždy prvý pracovný deň v mesiaci rovnako ako vyhlásenie nového kola súťaže. Mená výhercov budú zverejnené na stránke www.zdravedasna.sk/sutaz/, rovnako bude výhercom zaslaný informačný e-mail o ich výhre.
5) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky, resp. pravidlá súťaže, prípadne súťaž prerušiť, odložiť alebo predĺžiť.Vyhodnotenie aprílovej súťaže

Minulý mesiac sme priniesli článok - 9 mýtov, vďaka ktorým raz prídete o zuby. Píšeme tam o jednotlivých nepravdách, ktoré sa šíria v spoločnosti. Keďže sme vás na 1. apríla trochu potrápili na našom Facebooku, tento mesiac nechceme nič závažné a už teraz môžeme povedať, že odpovedať budete správne.

Chceli sme, aby ste si pozreli 9 mýtov a napíali nám, o ktorom ste boli vy alebo vaši blízki najviac presvedčení, že je pravdivý. Ďakujeme za všetky odpovede. Vyžrebovali sme 3 výhercov.

Výhercovia:

 • Viera Iľková, Žilina
 • Štefan Danko, Košice
 • Kristína Lipovská, Bratislava

Výhercom gratulujeme a posielame balíčky zubnej hygieny :)

 Vyhodnotenie marcovej súťaže

Prečo je zlé, keď zubná pasta veľmi pení? sme sa pýtali v marcovej súťaži a indíciu ste mohli nájsť v našom článku Záleží na výbere zubnej pasty?

Správna odpoveď bola:

Penenie, spôsobené prítomnosťou SLS v zubnej paste, vyvoláva falošný pocit čistoty. Najmä u detí skracuje čas mechanického čistenia. Ústa sa naplnia penou a plná pusa peny vyvolá pocit celkovej čistoty napriek tomu, že na niektorých miestach kefka ani nebola. Tam potom vznikajú kazy.

 

Výhercovia:

 • Stanislava Klátiková, Vrbové
 • Veronika Tarbajová , Prešov
 • Roman Pempek, Michalovce

Výhercom gratulujeme a posielame balíčky zubnej hygieny :)

 Vyhodnotenie februárovej súťaže

Február máme v Curaproxe v znamení Love cures a našich valentínskych zubných kefiek so srdcom. Aj preto sa súťažná otázka týkala tejto témy. Stačilo doplniť vetu a vznikol výrok

Každý deň vidím aspoň 5460 dôvodov milovať ťa.

Výhercovia:

 • Peter Turba, Nitra
 • Iveta Sýkorová, Žilina
 • Andrej Svitok, Bratislava

Výhercom gratulujeme a posielame balíčky zubnej hygieny :)


Vyhodnotenie súťaže #CuraproxLover

Výhercovia získajú chystané 4 limitované edície zubných kefiek Curaprox, ktoré im budeme počas roka doručovať. Kontaktovať ohľadom výhry ich budeme na sociálnych sieťach.

Za Facebook:

• Marika Vaclavíková

Veronika Tóthová Príbeliová

• Michaela Boboková

Za Twitter:

• užívatelia: @polish8@varticek@helenkavuh

Za Instagram:

• užívatelia: @kikesmo, @katkak, @esticek

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!

Pravidlá:

1) Súťažiaci sa odfotí so zubnými kefkami Curaprox so srdcom / valentínskymi. Súťažiaci sa zapojí tak, že na sociánych sieťach Twitter a Instagram zverejní svoju fotku, použije pritom hashtag #CuraproxLover a spomenie @curaproxsk. V prípade Facebooku musí byť fotka spolu s hashtagom v popise fotky zverejnená na wall našej fanúšikovskej stránky Curaprox Slovensko.

2) Súťažiaci sa môže zapojiť na viacerých sociálnych sieťach, ale všade len raz. V prípade viacnásobného zapojenia na jednej sociálnej sieti nebude súťažiaci zaradený do hodnotenia.

3) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splnila všetky podmienky stanovené týmto štatútom.

4) Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.

5) Súťaž trvá od 10. 2. do 16. 2. 2014. Vyhodnotenie bude uverejnené pre každú sociálnu sieť zvlásť v utorok 18. 2. 2014.

6) Výhercov budeme vyberať na každej sociálnej sieti /Facebook, Twitter a Instagram/ troch podľa toho, kto pošle najzaujímavejšiu a najkrajšiu fotku. Bude sa hodnotiť jej kvalita aj nápad. Porota bude pozostávať zo zamestnancov CURADEN Slovakia, s.r.o. /Curaprox Slovensko/. Na danej sociálnej sieti budeme súťažiacich aj kontaktovať. Mená výhercov zverejníme na našom webe na adrese http://www.zdravedasna.sk/sutaz.

7) Aby súťažiaci mohol vyhrať, musí okrem odovzdanej fotky na danej sociálnej sieti s hashtagom #CuraproxLover sledovať aj náš účet:

Facebook | Twitter | Instagram

8) Výhru dostane každý výherca rovnakú. V roku 2014 dostanú výhercovia balíček hygieny 4x do roka /v marci, júni, septembri a decembri/ obsahujúci zubné kefky z našich štyroch plánovaných limitovaných edícií.

9) Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora a technického zabezpečovateľa súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.Januárová súťaž

Keďže do nového roka ideme všetci tak trochu leniví po vianočných sviatkov, pripravili sme si aj my pre vás ľahší rozbeh súťaže. Nebudeme sa pýtať nič zákerné, a keby ste nevedeli správnu odpoveď, ako indícia poslúži článok Správna technika čistenia zubov.

Súťažná otázka znel, že kedy je dôležitejšie vyčistiť si zuby, ráno alebo večer. Správna odpoveď bola VEČER. Samozrejme, ráno aj večer je ideálne, ale keby ste si mohli vyčistiť zuby len raz za deň, určite to spravte večer.

Výhercovia:

 • Gabriela Curová, Bratislava
 • Tibor Dolník, Dyčka
 • Lucia Ančicová, Nemšová

Výhercom gratulujeme a posielame balíčky zubnej hygieny :)