CURADEN SWISS - LEADING ORAL CARE PEOPLE

Náš príbeh

Začiatky Curaproxu siahajú do roku 1972, keď sme vo Švajčiarsku vyvinuli medzizubnú kefku v podobe ako ju poznáme dnes. Teda s drôtikom z nehrdzavejúcej ocele a jemnými vláknami okolo. Bola to dôležitá inovácia s jasným cieľom do budúcna – vyvíjať pomôcky účinné pre orálnu prevenciu.

V roku 1993 sme vyrobili prvé Curaprox zubné kefky s jemnými CUREN vláknami a o dva roky to bola jednozväzková kefka. Vylepšovali sme pôvodné a pridávali ďalšie pomôcky do portfólia, napríklad anatomický cumlík alebo protizápalové zubné pasty a vody Curasept.

V prvom rade nám však ide o zdravie, a aj preto sme začali organizovať školenia pre dentálnych profesionálov, aby inštruovali svojich pacientov, ako sa správne čistia zuby. Tieto školenia dnes prebiehajú na celkom svete a nazývajú sa iTOP.

Slovenská dcérska spoločnosť funguje od roku 2005. Snažíme sa šíriť myšlienku prevencie, odborne povedané orálnej profylaxie, pomocou iTOP školení alebo tiež iniciáciou programu Dental Alarm - vyškolení študenti stomatológie navštevujú školy a učia deti, ako si správne čistiť zuby.

K našim aktivitám patria pravidelné akcie Dni zdravého úsmevu, ktoré organizujeme naprieč Slovenskom v rôznych mestách. Dôležitou akciu, ktorou sa snažíme motivovať ľudí k prevencii je Týždeň voňavého dychu, ktorý ma za sebou už niekoľko úspešných ročníkov.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naša filozofia

Vedie nás vedomie, že dokonale čisté zuby sa nekazia. Preto je naším primárnym cieľom zdravie. Snážime sa to dosiahnuť praktickou osvetou (inštruktáže dentálnej hygieny) a poskytnutím najvhodnejších pomôcok, ktorá starostlivosť uľahčujú a skvalitňujú.

Na zlepšení dentálneho zdravia spolupracujeme s profesionálmi a zároveň motivujeme mladých študujúcich stomatológov, aby sa na prevenciu sústredili viac.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT na centrálu spoločnosti a regionálne zastúpenie

CURADEN Slovakia s.r.o.
Na Výslní 17
SK-82105 Bratislava
Phone +421 2 455 279 13
Fax +421 2 455 279 13

E-Mail: curaprox@curaprox.sk
WEB: www.zdravedasna.sk

IČO: 35948213
DIČ: 2022038315
IČ DPH:
SK 2022038315

 
Č.ú. 2013563258/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK45 0200 0000 0020 1356 3258

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka číslo 37025/B, zapísaná dňa 30.7.2005Mgr. Lucia Pašková

Konateľka
Phone: +421 903 408 923

 

 Ing. Tomáš Čurila

Obchodný riaditeľ
Phone: +421 917 300 027
E-Mail: tomas.curila@curaprox.sk

Ing. Lucia Rabatinová

Marketing, Dentalalarm.sk
Phone: +421 918 888 603
E-Mail: luciarabatinova@curaprox.sk

RNDr. Eva Jankovičová, PhD.

Manažér maloobchodu
Phone: +421 917 373 001
 

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE

 

Bratislavský kraj

Mgr. art. Ivana Psotková Art.D
Phone:  +421 918 389 420
E-Mail: psotkova@curaprox.sk

 

Trnavský a Nitriansky kraj

Dáša Mužíková
Phone: +421 917 730 702
E-Mail: dmuzikova@curaprox.sk

Trenčiansky a Žilinský kraj

Mgr. Terézia Pechová
Phone: +421 917 830 003
E-Mail: recka@curaprox.sk

 

Banskobystrický kraj

Monika Humajová

Phone: +421 917 448 937
E-Mail: monika.humajova@curaprox.sk

 

Prešovský a Košický kraj

Marek Hudák
Phone: +421 917 343 740
E-Mail: mhudak@curaprox.sk

 

  

 

Pobočky CURADEN vo svete: